Ponad 175 tys. mikro i małych przedsiębiorców, którzy do tej pory analogowo rozliczali składki, powinno zalogować się do ZUS, który będzie kontaktować się z nimi online.

Od początku tego roku wszyscy przedsiębiorcy płacący składki do ZUS muszą mieć konta w elektronicznym systemie obsługi. Z informacji, jakie DGP uzyskał w ZUS, zostaną one założone przeszło 175 tys. przedsiębiorcom, którzy dotąd z nich nie korzystali. Mogą się na nie zalogować po uzyskaniu loginu i hasła do konta w czasie e-wizyty lub w lokalnym oddziale ZUS. Jeśli tego nie zrobią, może ich ominąć ważna informacja. - Aktualnie 112,3 tys. płatników opłacających składki tylko za siebie oraz 63,7 tys. rozliczających składki za 1-5 ubezpieczonych nie ma profili informacyjnych płatnika składek. ZUS sukcesywnie będzie zakładał im profile na podstawie dokumentów zgłoszeniowych złożonych przez płatnika składek do ZUS - mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Obowiązek posiadania konta na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek wynika z przepisów uchwalonych jeszcze w 2021 r. (ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz.U. poz. 1621). W ostatnim czasie zostały one uzupełnione o regulacje dotyczące procedury dostarczania przez ZUS wiadomości w formie cyfrowej. Od 16 grudnia zeszłego roku, gdy w życie weszła inna nowelizacja ustawy systemowej - z 27 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2476), z przepisów wynika wyraźnie, że każde pismo przesłane na PUE będzie uznawane za doręczone, a Zakład będzie posiadał na to dowód w postaci urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). Pisaliśmy o tym w tekście „Uwaga na e-wiadomości z ZUS” (DGP nr 242/2022).

Warto zadbać o dostęp

- Od 1 stycznia br. nie zmieniają się jednak przepisy w zakresie sposobu składania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń do pięciu osób - nadal będą mieli możliwość przekazywania ich, w tym deklaracji rozliczeniowych, w formie papierowej - uspakaja Paweł Żebrowski.
Na razie, jak podaje ZUS, na PUE będą dostarczane komunikaty, np. o numerze rachunku składkowego, przypomnienia o terminach składania dokumentów, braku wpłat, informacje o rozliczeniu wpłat i inne, np. przypomnienie o PPK. Pozostałe pisma, w tym wszystkie decyzje wzywające do zapłaty zaległych składek czy zwrotu wypłaconych zasiłków, będą wysyłane papierowo. Ma to ogromne znaczenie, bo płatnik ma tylko 30 dni na odwołanie się od takiej decyzji. Po tym terminie bezpowrotnie traci możliwość skierowania sprawy do sądu, chyba że udowodni, że w tym czasie przebywał w szpitalu i nie był w stanie złożyć odwołania od decyzji.
- Obecnie na PUE nie są wysyłane informacje, które mają wpływ na obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS, ale historia uczy, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu nowinek - komentuje Andrzej Radzisław, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, radca prawny, partner w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy. - Dość wspomnieć perypetie prowadzących działalność z ubezpieczeniem chorobowym, gdy jeden dzień spóźnienia w zapłacie składki czy niewielka niedopłata powodowały utratę ochrony wynikającej z tego ubezpieczenia. Na szczęście te przepisy się zmieniły - dodaje. Teraz zmienia się sposób komunikacji z ZUS, co ma ograniczyć koszty związane z tradycyjną wysyłką pism z ZUS i przekierowanie tej komunikacji na kanały cyfrowe. - Trzeba jednak pamiętać, że szczególnie starsi przedsiębiorcy nie odnajdują się w cyfrowym świecie. Rzecz w tym, aby te osoby nie ponosiły w przyszłości negatywnych konsekwencji, gdy nie wejdą na swoje konto w PUE i nie zauważą ważnego pisma z ZUS. Bo skąd mają wiedzieć o tym piśmie, skoro nie mają nawet adresu e-mail? Mam nadzieję, że cyfrowy i papierowy system będą funkcjonowały równolegle, aby nie narażać na konsekwencje osób, które nie korzystają z komputerów ani internetu - podkreśla ekspert.

Akcja informacja

ZUS podkreśla, że skontaktuje się z każdym z przedsiębiorców, którzy nie założyli do tej pory konta na PUE. - Żaden płatnik składek nie pozostanie bez naszej pomocy - deklaruje Paweł Żebrowski. Jak dodaje, w zeszłym roku ZUS przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjno-promocyjną w zakresie zakładania profili na PUE ZUS i możliwości korzystania z tego narzędzia, kierowaną w szczególności do płatników składek, którzy jeszcze ich nie mieli. - W odniesieniu do każdej takiej osoby podejmowaliśmy kontakt telefoniczny lub e-mailowy i przekazywaliśmy szczegółowe informacje i instrukcje postępowania. W wyniku tych działań ponad 65,6 tys. płatników założyło profile na PUE ZUS. Na poziomie lokalnym odbyło się ponad 700 wydarzeń, podczas których informowaliśmy o PUE oraz zakładaliśmy profile. W czasie tych wydarzeń ponad 1,7 tys. płatników zdecydowało się na założenie konta na PUE ZUS. Akcja informacyjna była prowadzona również w instytucjach współpracujących, jak urzędy gmin i miast - wylicza rzecznik ZUS. ©℗
ikona lupy />
Platforma usług elektronicznych ZUS / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe