Liczba wakatów spadła w grudniu we wszystkich województwach i kategoriach ogłoszeń o pracy - wynika z Barometru Ofert Pracy. Zdaniem analityków na dalsze spadki narażone są m.in. zawody mocno uzależnione od stanu koniunktury gospodarczej, jak branża budowlana, nieruchomości czy handlowa.

Wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu Barometr Ofert Pracy jest przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W grudniu 2022 r. wskaźnik kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie spadł - do 309,5 pkt (z 333,5 pkt w listopadzie).

Jak podkreślili analitycy, w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej wartość Barometru Ofert Pracy była mniejsza o 14,2 proc. Zauważyli, że pod koniec roku spadki nowych ofert pracy objęły wszystkie województwa i kategorie ogłoszeń o pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w listopadzie ub.r. pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,2 proc. "Zegar rynku ofert pracy, oparty na zmianach bezrobocia i wakatów, zasygnalizował koniec sprzyjającej koniunktury na rynku" - zaznaczyli eksperci.

Ich zdaniem obecnie na dalsze spadki w największym stopniu narażonych jest kilka grup zawodów. "Po pierwsze to zawody mocno uzależnione od stanu koniunktury gospodarczej, jak branża budowlana, nieruchomości czy handlowa. Następnie pracownicy o niskich kwalifikacjach - ze względu na prognozy spadku sprzedaży i co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na pracowników bezpośrednio produkcyjnych o ograniczonych unikatowych kompetencjach. W kolejnych kilku miesiącach dekoniunktury można jeszcze dodać zawody związane z rozwojem nowych produktów i usług ze względu na ograniczanie działalności inwestycyjnej i rozwojowej w ramach polityki cięcia kosztów. W późniejszym okresie innowacyjność będzie jednak atutem i szansą na wyjście z dekoniunktury" - ocenili.

Poinformowali, że w grudniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, liczba ofert zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła we wszystkich województwach. Relatywnie największe spadki odnotowano w woj. łódzkim, pomorskim oraz mazowieckim, zaś najmniejsze – w woj. opolskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

"Patrząc z perspektywy całego roku, koniunkturalny spadek w największym stopniu dał się we znaki w woj. wielkopolskim oraz łódzkim, na skutek czego liczba wakatów w końcu 2022 r. była w tych regionach wyraźnie mniejsza niż przed rokiem. Spadki były najmniejsze w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Są to jednak regiony o najbardziej +skostniałym+ rynku pracy, które słabiej reagują na koniunkturalne impulsy, zarówno te wzrostowe, jak i spadkowe" - podsumowali analitycy.

Dodali, że we wszystkich szerokich grupach zawodowych liczba wakatów zmalała do poziomu poniżej wartości obserwowanej przed rokiem.

Grupa zawodów o kwalifikacjach ścisłych, która w okresie covidowym była motorem polskiego rynku pracy, obecnie charakteryzuje się największymi spadkami w zakresie liczby opublikowanych w internecie ofert pracy. Nieznacznie lepsza sytuacja występuje w zawodach fizycznych oraz tych związanych z kwalifikacjami z zakresu nauk społecznych i prawnych. Wyraźnie mniejsze spadki w stosunku do pozostałych grup ofert pracy występują obecnie w usługach, choć uprzednie wzrosty obserwowane w okresie odbudowy covidowej w tej grupie zawodów również były najmniejsze” – stwierdzili eksperci.(PAP)

kmz/ mk/