Od marca kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy z wysługą ponad 15 lat dostanie nawet kilkaset złotych dodatku. Nowe wypłaty skumulują się z dotychczasowymi dodatkami za ponad 25-letnią służbę.

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Ma ona wprowadzić nowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15 latach służby. Na początku będzie to 5 proc. ich uposażenia, które będzie rosło z każdym rokiem służby o kolejny 1 proc., nie więcej jednak niż do 15 proc. po 25 latach. Po osiągnięciu tego stażu dodatek będzie wypłacany w stałej wysokości.

Dla kogo nowe świadczenie za długoletnią służbę

Nowe świadczenia mają otrzymać funkcjonariusze: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej.
Co ważne, dodatki dostaną także żołnierze zawodowi.
Zdaniem MSWiA powinno to przełożyć się na wzrost zainteresowania wstępowaniem do formacji mundurowych oraz Sił Zbrojnych RP.
– Tego, że takie działania są skuteczne, dowiodły dotychczas wypłacane dodatki. Spodziewam się jednak, że w zależności od wysokości uposażenia funkcjonariusza i jego stażu nowe świadczenia wyniosą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Co ważne, w przypadku funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat nowe i stare dodatki mają być wypłacane równolegle – mówi Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa w NSZZ „Solidarność”. Nowe dodatki będą bowiem funkcjonować obok już istniejących – „dziadkowego” czy „balkonikowego”, czyli świadczenia w wysokości 1500 zł należnego po 25 latach służby, podwyższanego do 2500 zł po 28 latach i 6 miesiącach służby.
Nowela stanowi reakcję rządu na zapowiedzi odchodzenia w stan spoczynku przez funkcjonariuszy z długoletnim stażem. Ma do tego zachęcać zarówno wysoka inflacja, za którą nie szły dotychczas proporcjonalne podwyżki ich wynagrodzeń, jak i bardzo wysoka, bo aż 13,8-proc. waloryzacja świadczeń emerytalnych, jaka ma zostać przeprowadzona w marcu tego roku.
– To realizacja naszych postulatów i zapowiedzi MSWiA, złożonych na początku grudnia zeszłego roku – mówi Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów. – Łącznie z podwyżką noworoczną funkcjonariusze z 15-letnim stażem zyskają w tym roku po kilkaset złotych miesięcznie więcej. Takie zmiany już powstrzymały wiele osób przed złożeniem raportu o przyznanie emerytury, a część nawet wycofało już złożone dokumenty w tej sprawie – dodaje.

Wyższe przyszłe emerytury funkcjonariuszy

Nowela ma także zwiększyć przyszłe emerytury funkcjonariuszy. Przewiduje bowiem, że po 32 latach służby nowy 15-proc. dodatek motywacyjny ma zacząć wliczać się do podstawy wymiaru tego świadczenia.
– Będziemy zabiegali o obniżenie tego progu. To bardzo długi staż i niewielu funkcjonariuszy jest w stanie wypracować tak długi okres służby. Niewiele osób skorzysta z tego doliczenia. Uważamy też, że do emerytury powinny wliczać się wszystkie dodatki, także ten wypłacany obecnie po 25 latach służby – podkreśla Bartłomiej Mickiewicz.
Nowe przepisy mają wejść w życie na początku marca. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów