W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Ma ona wprowadzić nowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15 latach służby. Na początku będzie to 5 proc. ich uposażenia, które będzie rosło z każdym rokiem służby o kolejny 1 proc., nie więcej jednak niż do 15 proc. po 25 latach. Po osiągnięciu tego stażu dodatek będzie wypłacany w stałej wysokości.