Samozatrudnieni i przedsiębiorcy, których zespoły pracownicze liczą do 9 osób, będą płacić niższe daniny do ZUS. Od kwietnia ulega zmniejszeniu wysokość ich składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Dotychczas wynosiła ona 1,93 proc. podstawy, zaś od nowego miesiąca wyniesie 1,80 proc. Przewiduje to nowelizacja rozporządzenia ministra pracy w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2015 r. poz. 379).
Przedsiębiorcy zgłaszający do wypadkowego 10 i więcej osób będą nadal samodzielnie ustalać wysokość składki na podstawie stopy procentowej dla danej grupy działalności i indywidualnego wskaźnika korygującego ustalonego przez ZUS. Po nowelizacji tę samą stopę procentową zachowa 28 grup działalności, dla 8 nastąpi wzrost jej wysokości, a dla 28 grup spadnie.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2015 r.