Obrona RP jest obowiązkiem wszystkich obywateli – tak stanowi ustawa o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r, poz. 144 - dalej ustawa). W tym samym akcie ustawodawca wprowadził ochronę osób spełniających powinność wobec ojczyzny.

Osoby, która została wezwana do pełnienia czynnej służby wojskowej nie można zwolnić. Zgodnie z ustawą w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Jeżeli umowa została wypowiedziana (obojętnie czy z woli pracownika czy pracodawcy) przez dostarczeniem wezwania ale termin wypowiedzenia mija po tym dniu, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Oznacza to, że jedynie na wyraźne żądanie pracownika umowa zostanie rozwiązana.