W 2023 roku pracowników i pracodawców czeka wiele zmian. Część z nich jest już uwzględniona w kodeksie pracy, a na część - wciąż czekamy. Wiadomo, że wiele nowości czeka nas w zakresie urlopów - wynika to z konieczności implementacji dyrektywy work-life balance. Sejm pracuje także nad zmianami w zakresie pracy zdalnej. A to nie wszystko. Zobacz, co dokładnie zmieni się w Kodeksie pracy w 2023 roku.

1. Praca zdalna w Kodeksie pracy

Kodeks pracy 2023 ureguluje zasady pracy zdalnej. Będzie ona możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Praca zdalna 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy

Co ważne, pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika, który świadczy pracę poza biurem. W grę wchodzi także kontrolowanie jego trzeźwości

Badanie trzeźwości pracowników [ZMIANY 2023]

Praca zdalna nie będzie możliwa dla wszystkich profesji. Tam, gdzie pracownik będzie mógł ją wykonywać, Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca nie będzie mógł jej odmówić.

Praca zdalna 2023: Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

.

2. Zmiany w urlopach 2023

Od czerwca 2022 roku na implementację w polskim prawie czeka dyrektywa work-life balance, która wprowadza znaczne zmiany w urlopach dla pracowników - jedne wydłuża, a inne - wprowadza całkowicie nowe:

  • 2 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało z powodów działania "siły wyższej"
  • 5 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało na opiekę nad chorymi członkami rodziny 
  • 41 tygodni będzie wynosił nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
  • 9 tygodni będzie wynosił wymiar urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka

5 ułatwień dla rodziców w 2023 roku: Te zmiany w prawie uproszczą opiekę nad dzieckiem [NOWE URLOPY, PRACA ZDALNA]

.

3. Wynagrodzenie minimalne 2023

Zmianie ulegnie także wysokość wynagrodzenia minimalnego. Minimalna pensja w I półroczu 2023 r. wyniesie 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. – minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3600 zł, a stawka godzinowa 23,50 zł.

Płaca minimalna 2023: Stawka miesięczna, godzinowa, inne świadczenia

.

4. Wyższe stawki diet 2023

Od 1 stycznia 2023 roku stawka diety za dobę podróży służbowej wyniesie 45 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. podwyżka diet za delegacje krajowe

.

5. Składki do ZUS 2023

W skomplikowanym systemie, jaki stworzył Polski Ład, wysokość wpłat do ZUS i prawo do ulg zależą od formy opodatkowania, wysokości dochodów i przychodów z biznesu. Składki podstawowe, płacone przez większość prowadzących działalność gospodarczą są liczone od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (6935 zł × 60 proc. = 4161 zł), więc wyniosą w przyszłym roku:

  • emerytalna - 812,23 zł
  • rentowe - 332,88 zł
  • chorobowa - 101,94 zł
  • wypadkowa - 69,49 zł
  • Fundusz Pracy - 101,94 zł
  • razem - 1418,48 zł

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorców. Ile wyniosą w 2023 r.? Kto może zapłacić mniej?

.

6. Zwolnienie z pracy

Do 1 sierpnia 2022 Polska powinna wdrożyć rozwiązania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jej konsekwencją powinno być wprowadzenie obowiązku dla pracodawców podawania przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany również do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej, reprezentującej pracownika, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Zmiany te pozostają na etapie prac legislacyjnych.

8. Dopłaty do pracy niepełnosprawnych 2023

2400 zł, 1350 zł i 500 zł miesięcznie mają od przyszłego roku wynosić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z – odpowiednio – znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Takie kwoty przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany od 2023: Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników