Osoby pobierające świadczenie rodzicielskie pozostaną w pośredniakach. Razem z zasiłkiem dla bezrobotnych od przyszłego roku mogą dostać ponad 1700 zł. Zdaniem urzędników może to ich zniechęcać do podjęcia pracy
Od 2016 r. nowe świadczenie dla rodzica w wysokości 1000 zł będzie przysługiwać osobom, które dotychczas nie mogły korzystać z urlopów rodzicielskich i nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Chodzi m.in. o bezrobotnych, studentów i pracujących na podstawie umów o dzieło. Wprowadzi je nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
Świadczenie bez PIT