Ze stanowiska inspekcji do najnowszej wersji projektu przepisów o sygnalistach wynika, że nikt nie konsultował z PIP nowej roli, jaką miałaby przyjąć w systemie zgłaszania naruszeń prawa.
– Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy potwierdza to, że wybór tej instytucji do pełnienia istotnej roli w systemie zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów jest zaskakujący dla niej samej – komentuje dr hab. Beata Baran-Wesołowska, partner i radca prawny w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj. Jej zdaniem nasuwa to pytania o przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów, zapewnienie zaplecza, zarówno eksperckiego, jak i organizacyjnego, do wdrożenia nowych unijnych regulacji o sygnalistach. – Rodzi to także pytanie o staranność projektodawcy w implementacji tych przepisów, skoro w ocenie skutków regulacji wskazano okręgowe inspekcje pracy jako właściwe do działania w myśl nowych przepisów, choć organizacja PIP obejmuje okręgowe inspektoraty pracy oraz Główny Inspektorat Pracy – punktuje ekspertka.