Osoby, które np. przygotowują stanowiska do przeprowadzania egzaminów zawodowych, zarobią 22,81 zł za godzinę pracy. Nowy przelicznik wzrośnie z 0,52 do 0,54 proc., ale tylko w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w pośpiechu zmienia rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Musi bowiem dostosować do minimalnego wynagrodzeniu za pracę wysokości stawek dla asystentów technicznych (są oni odpowiedzialni m.in. za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych dla zdających i zapewniają im asystę w trakcie egzaminu). Obecnie określona w rozporządzeniu gaża za godzinę pracy takiej osoby, z którą dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera umowę cywilnoprawną, wynosi 21,96 zł brutto. Tymczasem od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), zatem dotychczasowa płaca dla asystenta byłaby niższa niż ustawowe minimum.
MEiN zaproponowało więc nowy, wyższy przelicznik. Zgodnie z przygotowanymi przez resort przepisami wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54 proc. (obecnie 0,52 proc. stawki) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne (wynosi ono 4224 zł). Oznacza to, że stawka dla asystentów wzrośnie do 22,81 zł brutto za każdą godzinę pracy przy egzaminach (przy czym czas przygotowania stanowisk nie może przekraczać trzech godzin).
Zmiany dotyczą tylko najbliższej zimowej sesji egzaminacyjnej, która jest zaplanowana w styczniu 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do podpisu ministra