Mały ZUS plus to ulga, która pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na płacenie niższych składek. Ile wynosi w 2023 roku i kto z niej może skorzystać? Wyjaśniamy.

Mały ZUS Plus - dla kogo?

Mały ZUS Plus w 2023 roku dotyczy tych przedsiębiorców, którzy osiągnęli w 2022 roku przychód nie większy niż 120 000 zł.

Mały ZUS Plus nie jest tym samym co niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorstw – nie można korzystać z niego w pierwszym roku prowadzenia firmy. Aby móc skorzystać z tej ulgi należy prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych w roku poprzedzającym wystąpienie o nią. Mogą jednak z niej korzystać przedsiębiorcy, który wcześniej korzystali z tzw. ulgi na start i obniżonych składek od podstawy preferencyjnej.

Mały ZUS Plus nie dotyczy składki zdrowotnej. Tę należy opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS Plus - jak długo?

Z niższych składek w ramach Małego ZUS-u Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Po tym czasie przedsiębiorca będzie płacił składki w normalnej wysokości. Co ważne, po upływie dwóch latach opłacania tradycyjnego ZUS-u można wrócić do Małego ZUS-u Plus – jeśli roczny dochód w dalszym ciągu nie jest wyższy niż 120 tysięcy złotych.

Mały ZUS Plus - ile wynosi?

Składa w ramach Małego ZUS-u Plus nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku i nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok. Aby obliczyć swoją składkę należy:

  • Obliczyć miesięczny dochód swojej firmy. W tym celu należy podzielić roczny dochód z poprzedniego roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i pomnożyć wynik razy 30. 
  • Ustalić podstawę składki. W tym celu należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przez współczynnik 0,5 i zaokrąglić wynik do pełnych groszy. Jeśli okaże się, że jest ona wyższa niż podstawa ryczałtowa (duży ZUS), wówczas przedsiębiorca nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus i będzie opłacał składki od podstawy ryczałtowej.
Jeśli składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca zaliczał do kosztów, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość.