Naczelny Sąd Administracyjny kilka dni temu przyznał byłemu policjantowi wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy niewykorzystany przed przejściem na emeryturę. Do tej pory większość sądów administracyjnych zawieszała takie postępowania.
Powodem było oczekiwanie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie interpretacji przepisów przejściowych ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 1610). Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. wydanym w prowadzonej przeze mnie sprawie pod sygn. akt III OSK 1754/21 NSA przełamał dotychczasowe podejście sądów administracyjnych.