Wzrosła liczba dzieci, na które gminy wypłacają rodzicom świadczenia. Gdyby nie kryterium dochodowe, byłoby ich jeszcze więcej.
Ponad 278,8 tys. dzieci otrzymało w ubiegłym roku becikowe. Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), świadczeń po urodzeniu potomka w porównaniu z 2013 r. zostało przyznanych więcej – wtedy było ich 272,6 tys.

Rosnące statystyki