Chciałabym pojechać do sanatorium. Mam od lat chory kręgosłup i jestem przekonana, że kuracja w uzdrowisku postawiłaby mnie na nogi – pisze pani Agnieszka. – Zamierzam zacząć starania o skierowanie, ale podobno na Mazowszu od uzyskania skierowania do wyjazdu na kurację czeka się już ponad dwa lata. Nie stać mnie na wyjazd prywatny, słyszałam natomiast, że niezależnie od NFZ do sanatorium może wysłać także ZUS. Czy to prawda
Tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wysłać panią do sanatorium w ramach tzw. prewencji rentowej. Celem tej działalności ZUS jest rehabilitacja osób, którym grozi inwalidztwo, a wobec których można mieć nadzieję, że odzyskają zdolność do pracy. Nadzieją dla pani może być to, że ZUS stara się jak najwcześniej kierować potencjalnych inwalidów do ośrodka rehabilitacyjnego.
Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej mogą skorzystać osoby:
● zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
● uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia,
● pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Podstawą skierowania do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie lekarza ZUS. Może on je wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie albo z własnej inicjatywy podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, przy okazji przyznawania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub w trakcie procedury przyznawania renty.
Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie (nie musi to być lekarz pierwszego kontaktu), a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS.
Warto też wiedzieć, że inaczej niż przy wyjeździe do sanatorium za pośrednictwem NFZ pełny koszt pobytu w placówce pokrywa ZUS, refunduje również koszty dojazdu do wysokości ceny biletu na najtańszy środek komunikacji publicznej. Turnus trwa 24 dni.
Podstawa prawna
Art. 69 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457).