Zmiana przepisów wynika z porozumienia, przyjętego na forum Rady UE, w sprawie dyrektywy o równości płac, która przewiduje systemowe przełamanie tabu, jakim jest tajemnica informacji o wysokości zarobków w danym przedsiębiorstwie.
Nowe regulacje muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez Parlament UE, a państwa członkowskie będą miały trzy lata na ich wdrożenie. Wynika z tego, że na przełomie lat 2025-2026 w całej Unii zaczną obowiązywać przepisy pozwalające zatrudnionym na porównywanie wysokości ich zarobków. Pracodawca będzie musiał podać takie informacje na wniosek zainteresowanego lub związku zawodowego w sposób jasny i klarowny, pozwalający na porównanie wynagrodzeń w danej grupie pracowników, także z podziałem na płeć. W życie wejdzie także zakaz wpisywania do umów zawieranych z pracownikami klauzul utajniających wysokość ich zarobków. Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 osób będą musieli publikować informacje o luce płacowej w ich firmach. Jeśli różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn będzie wyższa niż 5 proc., pracodawca przeprowadzi z przedstawicielami załogi ocenę systemu wynagradzania, by tę lukę zmniejszyć. Państwa członkowskie mają zaś wdrożyć efektywne, proporcjonalne i odstraszające kary dla przedsiębiorców łamiących nowe przepisy.