Obawy o utratę pracy wzrosły z 27,7 proc. w pierwszym kwartale do 42 proc. proc. w czwartym, a od stycznia blisko pięciokrotnie wzrosło grono obawiających się obniżenia pensji – wynika z badania Gi Group.

Zgodnie z listopadowym badaniem Gi Group "Nastroje pracujących Polaków", w pytaniu o obawę utraty pracy 42 proc. respondentów wyraziło taką obawę, 39 proc. wybrało "nie", a 19 proc. "nie wiem". Jak wskazano, na początku roku o zawodową przyszłość obawiało się 27,7 proc. ankietowanych.

Na pytanie o oczekiwania względem swojego wynagrodzenia, w listopadzie 40 proc. respondentów nie spodziewa sie zmian, 35 proc. oczekuje na podwyżkę, 14 proc. obawia się, że zmaleje, a 11 proc. nie ma zdania. W styczniu 54,5 proc. pytanych liczyło na wzrost wynagrodzenia, 29 proc. wskazywało, że nie ulegnie ono zmianie, a 2,9 proc. obawiało się obniżki, co oznacza blisko pięciokrotny wzrost odsetka osób, które boją się spadku dochodów – zaznaczono w raporcie.

"To zwrot w nastawieniu Polaków, których charakteryzuje bardzo duży optymizm, odnotowywany nawet w szczytowym okresie pandemii" – stwierdził Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

W kontekście zawodowym, 42 proc. pytanych nie planuje zmian, 19 proc. zamierza podwyższyć kwalifikacje, ten sam odsetek odpowiedział "nie wiem", 14 proc. chce zmienić miejsce pracy, a 6 proc. rozważa zmianę zawodu – wynika z badania. W ocenie Gi Group, Polacy są coraz bardziej świadomi transformacji rynków pracy, ale "jeszcze niewystarczająco."

"Zaznaczająca się otwartość Polaków na zmiany jest dowodem przezorności – umiejętność przystosowania do zmieniających się uwarunkowań jest poszukiwaną kompetencją przez pracodawców" – skomentował Arrebola.

45 proc. aktywnych zawodowo respondentów nie planuje podjęcia dodatkowej pracy w grudniu, 32 proc. zamierza ją znaleźć, a 21 proc. nie podjęło decyzji. Do grupy najbardziej skłonnej do podjęcia dodatkowej pracy przed świętami są osoby młode, przed 25. rokiem życia, którzy stanowili 46 proc. wskazań.

Badanie „Nastroje pracujących Polaków” Gi Group zrealizowano za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS w dniach 15-17.11.2022 roku na ogólnopolskiej próbie 519 osób w wieku 18-64 lat. (PAP)

ra/ maja/ drag/