Rozszerzenie badań medycyny pracy zostało wprowadzone na ostatnim etapie prac legislacyjnych w Sejmie, który w zeszłym tygodniu uchwalił zmiany w kodeksie pracy. Obok nowych regulacji dotyczących zdalnego zatrudnienia i badań trzeźwości pojawiła się zmiana art. 229 k.p., która przewiduje możliwość skierowania pracownika przez lekarza medycyny pracy na dobrowolne, dodatkowe badania profilaktyczne. Nowa regulacja obejmie 12 mln zatrudnionych na etatach i milion zleceniobiorców przechodzących cyklicznie przez okresowe, wstępne i kontrolne badania medycyny pracy. Listę dodatkowych badań i grupy pracowników, do których będą one skierowane, określi Ministerstwo Zdrowia w zarządzeniu. Ma to polepszyć wykrywalność chorób, którym można skutecznie przeciwdziałać na wczesnym etapie ich rozwoju.