Uprawnienia
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego. Rektor może zaangażować na nim doktora, który ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. Prezydent zaproponował jednak uczelniom jeszcze jedną możliwość. Wynika ona z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, który został wniesiony do Sejmu. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od roku akademickiego 2016/2017.
Będą mogli z niego skorzystać również doktorzy, którzy odbyli dwa lata stażu naukowego. Pod warunkiem że zaliczyli go w uczelni lub jednostce naukowej innej niż ta, w której uzyskali stopień naukowy doktora, lub mają zostać zatrudnieni na stanowisku profesora.
„Według danych GUS w 2013 r. bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem wynosiło 5,7 proc. Szacuje się, że pod wpływem m.in. tej zmiany stopa bezrobocia się obniży. Umożliwienie dostępu osobom z niższym stopniem lub tytułem naukowym do stanowisk zachęci praktyków do pracy dydaktycznej” – wynika z uzasadnienia projektu.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu