Minister Hickiewicz przedstawiając najważniejsze problemy rynku zatrudnienia zaznaczyła, że niepokojące jest narastające zjawisko angażowania na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracodawcy preferują umowy zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienie. Pracownicy zaś zgadzają się na takie warunki w obawie o utratę zajęcia. Nie mają płatnych urlopów, zabezpieczenia w razie wypadku czy choroby, mają problem z nabyciem uprawnień rentowych czy emerytalnych.

Minister Hickiewicz zaznaczyła również, że nasz kodeks pracy jest przestarzały, nieprzystający do rzeczywistości i trzeba go napisać od początku.