2400 zł, 1350 zł i 500 zł miesięcznie mają od przyszłego roku wynosić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z – odpowiednio – znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Takie kwoty przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Jego pierwsza wersja, która trafiła do konsultacji społecznych pod koniec sierpnia br., zawierała tylko jedną zmianę. Chodziło o art. 46a ust. 1 pkt 1 określający wysokość dotacji z budżetu państwa, którą otrzymuje co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Proponowano, by sformułowanie, że dotacja stanowi do 30 proc. środków przeznaczonych na ten cel w danym roku, zmodyfikować tak, by przesądzało, że wynosi ona 30 proc. W praktyce oznaczałoby to, że do PFRON trafi więcej pieniędzy, bo w ostatnich latach dotacja sięgała 20–22 proc.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło jednak rozszerzyć nowelizację i zmienić również art. 26a ust. 1 ustawy, dzięki czemu zwiększą się także kwoty subsydiów płacowych. O planowanej podwyżce wsparcia dla pracodawców informowaliśmy w ubiegłym miesiącu („Będzie waloryzacja dopłat do pensji niepełnosprawnych” DGP nr 222/2022).
Zgodnie z zapowiedziami DGP wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrośnie z 1950 zł do 2400 zł, w przypadku osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością z 1200 zł do 1350 zł, a z lekką z 450 zł do 500 zł. Nie zmienią się natomiast kwoty dodatkowych dopłat, które przysługują pracodawcom, gdy osoby ze wspomnianymi poziomami dysfunkcji zdrowotnych mają jedno z schorzeń szczególnych, np. epilepsję lub chorobę psychiczną.
Projekt zakłada, że nowelizacja ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Zawiera jednak przepisy przejściowe, które pozwolą na to, by firmy otrzymały wyższe subsydia płacowe już od stycznia 2023 r. Są one potrzebne, bo wszystko wskazuje na to, że proces legislacyjny nie zostanie zakończony do końca tego roku. Dlatego z art. 2 projektu wynika, że pracodawca, który otrzyma dopłaty do pensji za styczeń lub luty 2023 r. w wysokości przewidzianej przez obecne brzmienie art. 26a ust. 1 ustawy, będzie mógł złożyć do PFRON korektę wniosku o wypłatę dofinansowania oraz korektę dołączanej do niego miesięcznej informacji o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniu i rodzaju niepełnosprawności pracowników, uwzględniającą nową, wyższą kwotę wsparcia.
– Termin wnioskowania o dofinansowania za styczeń 2023 r. upływa 25 lutego przyszłego roku. Jeśli więc pracodawcy nie będą się spieszyć ze składaniem wniosków, być może nie będą musieli ich korygować, bo może się okazać, że do tego czasu nowelizacja wejdzie w życie – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów