Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, by resort pracy objął kuratelą placówki resocjalizacji dla nieletnich. Dyrektorzy są zgodni: to będzie katastrofa.
Nad młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi (MOW), młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii (MOS) i specjalnymi ośrodkami wychowawczymi nadzór sprawuje obecnie resort edukacji. W Sejmie powstał jednak plan, by przynajmniej część z nich trafiła pod skrzydła Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Brak pomysłu