Jeżeli rodzic zajmuje się w trakcie urlopu wychowawczego dwojgiem lub większą liczbą dzieci, które nie mają ukończonych 5 lat, będzie otrzymywał zwiększony dodatek do zasiłku rodzinnego.
Wyższą pomoc finansową w takich przypadkach przewiduje przygotowany przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114). Wczoraj zajmowała się nim sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Celem projektu jest zmiana art. 10 ust. 2, który reguluje zasady przyznawania dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym, tak aby dostosować go do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OPS 15/13). NSA uznał w niej, że jeżeli rodzic sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, to skoro na każde z nich przysługuje mu zasiłek, to ta sama zasada dotyczy też wynoszącego 400 zł dodatku do niego (brak jest jednoznacznego zapisu, że ma prawo tylko do jednego świadczenia).
Poselska nowelizacja zakłada więc doprecyzowanie art. 10 ust. 2 ustawy w taki sposób, że rodzicowi będzie przysługiwał jeden dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym. Natomiast zróżnicowana będzie jego wysokość w zależności od liczby dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka. Jeżeli więc rodzic zajmuje się trojaczkami, to 400 zł dodatku będzie zwiększane o 200 zł na drugie i 200 zł na trzecie dziecko, co łącznie da kwotę 800 zł. Podwyższanie wsparcia ma zresztą dotyczyć nie tylko rodziców opiekujących się dziećmi z jednego porodu, ale też takich, które mają potomków w różnym wieku, o ile nie mają skończonych 5 lat.
Projekt został skierowany przez posłów do specjalnej podkomisji. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy