Luka płacowa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i wynosi 4,5 proc. przy średniej unijnej 13 proc. - powiedziała w czwartek w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Wskazała przy tym, że udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi poniżej 50 proc.

Posłowie PiS pytali w Sejmie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o to, jak rząd wspiera matki w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. Prosili także o informacje na temat aktywności zawodowej kobiet.

Wiceminister rodziny Barbara Socha zwróciła uwagę, że według danych statystycznych aktywność zawodowa kobiet wzrasta. "Nie ziściły się przepowiednie opozycji krytykujące wprowadzenie programu 500 plus w 2016 r. Aktywność zawodowa kobiet nie spadła tak dramatycznie jak w innych krajach Unii Europejskiej w czasie pandemii. Od tamtego czasu, szczególnie wśród kobiet w wieku produkcyjnym, aktywność zawodowa bardzo szybko rośnie" - podkreśliła wiceminister.

Wskazała, że według danych Eurostatu współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wynosi 72,3 proc.. "Można powiedzieć, że doganiamy powoli średnią unijną, gdzie średnio 74 proc. kobiet pracuje. To jest przedział wieku 20-64, a zatem obejmuje również te roczniki kobiet, które już osiągnęły w Polsce wiek emerytalny" - zaznaczyła Socha.

Jak dodała, aktywności zawodowa kobiet w Polsce wzrosła od 2015 r. o 7,6 proc. "W grupie kobiet starszych aktywność zawodowa wzrosła jeszcze bardziej. U kobiet między 55 a 64 rokiem życia ta aktywność wzrosła z 35 proc. do ponad 45 proc., a więc więcej niż 10 punktów procentowych" - podała wiceminister.

Podkreśliła, że wśród kobiet z wyższym wykształceniem wskaźnik aktywności zawodowej wynosi prawie 88 proc.

Zdaniem wiceszefowej MRiPS wysokie wskaźniki zatrudnienia kobiet są wynikiem dobrej sytuacji na rynku pracy, niskiego bezrobocia, a także zmniejszenia luki płacowej.

"Luka płacowa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i wynosi 4,5 proc. przy średniej unijnej wynoszącej 13 proc." - przekazała wiceminister.

Poinformowała, że udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi poniżej 50 proc. "Jesteśmy numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych" - zaznaczyła.

Wśród najważniejszych systemowych działań, które mają wesprzeć kobiety w powrocie do pracy po urodzenia dziecka Socha wymieniła rozwój opieki żłobkowej i wsparcie finansowe w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

"Nie traktujemy przerwy macierzyńskiej jako zła, które należy zwalczać, nie zachęcamy kobiet, by wcześnie wracały do pracy. Chcemy dać im wybór" - przekonywała wiceminister.

Przypomniała także o procedowanych w parlamencie zmianach w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej, które także mają ułatwić godzenie rodzicielstwa z życiem zawodowym.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/