Nabór
Niskie zarobki i brak przejrzystych zasad zatrudniania sprawiają, że urzędnikami, którzy na co dzień zajmują się sprawami wyborczymi, są osoby bez zweryfikowanych kwalifikacji.
W Krajowym Biurze Wyborczym pracują 432 osoby. Z informacji uzyskanych w poszczególnych delegaturach wynika, że osoby, które zdobędą odpowiednie doświadczenie, odchodzą z pracy. Powód? Niskie zarobki. Średnie wynagrodzenie zatrudnionych tam pracowników wynosi 3051 zł, a informatyków jest o 350 zł niższe.