45 zł stawka za dobę podróży z tytułu delegacji krajowej obowiązująca od 2023 r.
Podwyżki, o których mowa, dotyczą należności wypłacanych w trakcie wyjazdów do kilkudziesięciu państw, w tym zarówno w Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Zostały one ujęte w zmienionym załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 167 ze zm.). Nowe wysokości odnoszą się do diet za dobę podróży zagranicznej (czyli należności przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków) oraz limitów na nocleg (owe limity wyznaczają granicę, w ramach której pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za nocleg podczas podróży zagranicznej w wysokości stwierdzonej rachunkiem).