Od 29 listopada 2022 r. pracodawcy będą wypłacać wyższe należności pracownikom, których wysyłają w podróże służbowe za granicę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2302), które w części tego dnia wchodzi w życie.

45 zł stawka za dobę podróży z tytułu delegacji krajowej obowiązująca od 2023 r.
Podwyżki, o których mowa, dotyczą należności wypłacanych w trakcie wyjazdów do kilkudziesięciu państw, w tym zarówno w Unii Europejskiej, jak i spoza UE. Zostały one ujęte w zmienionym załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 167 ze zm.). Nowe wysokości odnoszą się do diet za dobę podróży zagranicznej (czyli należności przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków) oraz limitów na nocleg (owe limity wyznaczają granicę, w ramach której pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za nocleg podczas podróży zagranicznej w wysokości stwierdzonej rachunkiem).
I tak, przykładowo, rosną wysokości diet i limitów przy wyjazdach do Belgii, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii czy Australii. W niektórych przypadkach dieta nie ulega zmianie, natomiast wzrasta kwota limitu na nocleg (np. ze 150 euro do 170 euro w przypadku podróży służbowych do Niemiec). Na dotychczasowym poziomie pozostają natomiast kwoty diet i limitów dotyczące delegacji do Stanów Zjednoczonych, Chin czy Bułgarii.
W nowelizacji przewidziano również odpowiednie przepisy przejściowe. Wynika z nich, że w przypadku rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej przed 29 listopada 2022 r. i kontynuowania jej w tym dniu należności z tego tytułu powinny być ustalane na podstawie zarówno dotychczasowych przepisów (do 28 listopada), jak i nowych (od 29 listopada).
Nowelizacja przewiduje jeszcze jedną zmianę, a mianowicie podwyższenie stawki diety z tytułu delegacji na obszarze kraju z obecnych 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Ta modyfikacja wejdzie jednak w życie dopiero 1 stycznia 2023 r.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 listopada 2022 r. (w części)