MEiN wyjaśnia, że konieczność uzupełnienia oferty szkół o kolejne zawody wynika z potrzeb pracodawców, np. tych reprezentujących przedsiębiorstwa z sektora odzysku materiałowego surowców. – Sektor ten rozwija się bardzo dynamicznie, a to zwiększa zapotrzebowanie na pracowników. Obecnie w Polsce działa ok. 4,5 tys. przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą gospodarką odpadami, które mają coraz większe trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów – zauważa resort edukacji.
Tymczasem obecnie nie jest prowadzone kształcenie w zawodach bezpośrednio związanych z gospodarką odpadami. Dlatego resort zaproponował uzupełnienie oferty szkół o możliwość prowadzenia kształcenia w nowych zawodach, takich jak operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami czy technik gospodarki odpadami.