Projektowana ustawa o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ma zastąpić tę część rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.), która dotyczy zdobywania uprawnień przez operatorów sprzętu budowlanego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, nowa ustawa pozwoli na uzupełnienie dotychczasowych regulacji, a także będzie dla nich właściwą podstawą prawną. Wskazane rozporządzenie powinno bowiem zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bhp (bo tylko na taki jego zakres pozwala upoważnienie ustawowe z kodeksu pracy).