Dzisiaj przedstawiamy więc najistotniejsze informacje dotyczące podatków i składek – zarówno dla Polaków, którzy chcą prowadzić swoją działalność poza granicami Polski, jak i dla cudzoziemców, którzy zamierzają świadczyć w Polsce usługi poprzez własną jednoosobową działalność gospodarczą. Analizujemy przepisy zarówno polskie, jak i międzynarodowe, w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, uwzględniamy również stosowne uregulowania w zakresie prawa imigracyjnego. Generalnie ograniczenia związane z możliwością zmiany formy zatrudnienia z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą, ograniczenia dotyczące umów o świadczenie usług obejmujących swoim zakresem także obowiązki zarządcze, jak i same wymogi dotyczące rejestracji działalności gospodarczej w Polsce będą kształtować się podobnie. Niemniej jednak w zależności od sytuacji danej osoby, statusu jej rezydencji podatkowej i miejsca świadczenia usług same obciążenia podatkowo-ubezpieczeniowe mogą się istotnie różnić. Podobnie kwestie imigracyjne zależą od wielu różnych czynników, które szczegółowo analizujemy.
Nie będziemy natomiast powtarzać informacji zawartych w poprzednim poradniku („Etat czy firma. Co się bardziej opłaca”, Gazeta Prawna Poradnik z 18 listopada 2022 r., DGP nr 223), gdzie zaprezentowaliśmy konsekwencje podatkowo -ubezpieczeniowe dla osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, które świadczą swoje usługi w ramach działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przedstawiliśmy tam m.in. definicję działalności gospodarczej, różne sposoby opodatkowania mające zastosowanie do działalności gospodarczej, tj. opodatkowanie według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Omówiliśmy temat oskładkowania przychodów z działalności gospodarczej, a także możliwości zaliczania pewnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przedstawiliśmy także przykłady liczbowe porównujące wynagrodzenie netto uzyskiwane na podstawie umowy o pracę oraz w ramach działalności gospodarczej - w trzech reżimach podatkowych. Przeanalizowaliśmy również praktykę rynkową dotyczącą podejścia władz skarbowych oraz ZUS do kwestii opodatkowania i oskładkowania działalności gospodarczej. Wskazaliśmy też ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. ©℗
Jadwiga Chorązka, Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Emilia Piechota

Świadczenie usług przez Polaków za granicą