Adam Łopaciuk, radca prawny specjalista prawa imigracyjnego i prawa pracy w kancelarii prawnej Eversheds Sutherland
Zachodzące zmiany zmusiły rząd do prac nad jednolitą polityką migracyjną państwa oraz do przeglądu dotychczas obowiązujących regulacji prawnych.