Sprawa dotyczyła dyrektorki szkoły podstawowej, którą wójt gminy odwołał ze stanowiska bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że we wcześniejszym okresie pełnienia przez odwołaną funkcji dyrektora (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.) toczyły się przeciwko niej dwa postępowania karne. Obydwa zakończyły się prawomocnymi orzeczeniami o warunkowym umorzeniu postępowania; sąd karny orzekł też okres próby wynoszący trzy lata. Mimo to kobieta została powołana na to samo stanowisko na koleją pięcioletnią kadencję – od września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Po wyborach samorządowych i zmianie władz w gminie nowy wójt – jako organ prowadzący szkoły – zdecydował o odwołaniu dyrektorki ze stanowiska w trybie natychmiastowym, co nastąpiło 25 lutego 2019 r. W uzasadnieniu wójt wskazał, że choć postępowania karne zakończyły się warunkowymi umorzeniami, stanowi to jednak stwierdzenie popełnienia zarzucanych kobiecie przestępstw. To zaś pozwala na uznanie, iż są przesłanki do natychmiastowego odwołania jej z pełnionej funkcji bez wypowiedzenia, w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).