Volvo Polska aktywnie włącza się w różnorodne programy dla studentów. Firma współpracuje z wybranymi uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską, prowadząc działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także stwarzając studentom długofalowe perspektywy rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego, obejmujące m.in. szeroki zakres praktyk i staży studenckich, zwłaszcza w obszarach produkcji, inżynierii, logistyki, finansów i IT. Praktyki umożliwiają poznanie kultury organizacyjnej firmy, zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, realizację zadań i udział w projektach pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów. Również pracownicy Volvo angażują się w rozwój programów dydaktycznych między innymi poprzez prowadzenie prelekcji, wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy.
Volvo Polska włącza się także w inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są to m.in. Kuźnia Kadr oraz program mentoringowy dla studentów. Ostatnio zaangażowaliśmy się także w program Wrocławski Absolwent, który jest modelem budowania relacji uczelni z pracodawcami w obszarze kształcenia tzw. miękkich umiejętności. Program skupia się na kompetencjach stanowiących – według pracodawców, którzy zainicjowali pilotażowe działanie – swoisty elementarz współczesnego miejsca pracy. Model Wrocławski Absolwent stanowi swego rodzaju wzorzec działań w zakresie dokształcania studentów ostatnich lat studiów na potrzeby rynku pracy.
Firma przykłada też ogromną wagę do kwestii równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym pracowników, a także do promowania wśród nich zdrowego trybu życia. Dobrym przykładem może być regularna organizacja aktywności sportowych w ramach tzw. Ligi Volvo obejmujących rozgrywki wewnętrzne, m.in. w takich dyscyplinach, jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis, squash, a także udział w zewnętrznych imprezach sportowych, np. maratonach. Do dyspozycji pracowników firma oddaje też mieszczące się obok swojej siedziby tereny rekreacyjne z boiskami oraz kortami tenisowymi. Po sezonie umożliwia trenowanie w wynajętych halach sportowych.
Pracodawca co roku opracowuje też specjalny program akcji profilaktycznych, do udziału w których zachęcani są pracownicy. Prowadzone akcje związane są np. z profilaktyką cukrzycy, raka piersi, kardiologiczną czy chorób słuchu, a także z rzucaniem palenia papierosów. W ubiegłym roku pracownicy mogli też uczestniczyć w seminariach m.in. na temat zapobiegania bólom kręgosłupa powiązanym z pracą czy zdrowego odżywiania.
Volvo stwarza też swoim pracownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością firmy. W tym celu został powołany w Volvo Polska program wolontariatu pracowniczego. Ponadto, w ramach społecznej odpowiedzialności, pracownicy firmy kilkakrotnie w ciągu roku uczestniczą w akcjach honorowego oddawania krwi organizowanych we współpracy z przychodnią przyzakładową i regionalnym centrum krwiodawstwa. Została też powołana grupa ratowników Volvo Polska przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ogromną wiedzą i pasją dzielą się z innymi pracownikami firmy na cyklicznych, weekendowych szkoleniach organizowanych od 2010 roku. Do tej pory umiejętności udzielania pierwszej pomocy zdobyło blisko 200 pracowników. Istotną część działań CSR stanowią też inicjatywy dobroczynne prowadzone na rzecz lokalnych instytucji i organizacji.
Działania firmy w zakresie CSR zostały docenione na zewnątrz organizacji. Firma już dwukrotnie została laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka, a wolontariusze Volvo Polska otrzymali tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku 2014. Odpowiedzialność społeczna to także obszar weryfikowany w procesie certyfikacji Top Employers, który Volvo Polska przechodzi z sukcesem już od sześciu lat.