Nawet 10 tys. spraw o wyrównanie świadczeń należnych policjantom odchodzącym ze służby krąży obecnie po sądach administracyjnych w całym kraju. Tak wynika z szacunków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Większość z nich jest już rozpatrywana po raz drugi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r., który potwierdził, że mają oni prawo do wyższego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pierwsza fala spraw to odwołania złożone tuż po rozstrzygnięciu TK. Druga to odwołania od niekorzystnych decyzji komendantów, odmawiających wypłaty po tym, jak w 2020 r. zmieniły się przepisy.