Sejm uchwalił nową ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. To autorski pomysł resortu rodziny na wsparcie dla najmniejszych firm, rolników i osób fizycznych, dla których obowiązki związane z prawidłowym zatrudnieniem pracownika czy zleceniobiorcy stanowią barierę, z powodu której mogą rezygnować z podpisywania tego typu umów. W myśl ustawy, w ciągu trzech lat od jej wejścia w życie, minister rodziny ma stworzyć specjalny system elektroniczny, który ma wesprzeć najmniejsze podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w legalnym zatrudnianiu pracowników i zleceniobiorców. Dzięki integracji z portalem praca.gov.pl i Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej elektronicznie będą obsługiwane także umowy zawierane z cudzoziemcami. Nowy system ma również wesprzeć rodziców przy zatrudnianiu niani, gdy część składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia opiekunki dziecka jest opłacana z publicznej kasy.
Wsparcie będzie polegało na udostępnieniu typowych formularzy umowy o pracę czy zlecenia, które będzie można uzupełnić o niezbędne dane obu stron i zawrzeć przez internet, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego czy bankowości online. MRiPS wskazuje, że możliwość potwierdzenia swojej tożsamości z wykorzystaniem bankowości elektronicznej ma już w Polsce ok. 13 mln osób, będzie to więc powszechnie dostępna usługa.