Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła wczoraj ostateczną wersję noweli kodeksu pracy wprowadzającą możliwość badania trzeźwości zatrudnionych i świadczenia przez nich pracy zdalnej.
– Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja będzie mogła zostać uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu na początku grudnia. Wówczas zmiany dotyczące badań trzeźwości i pracy zdalnej wejdą w życie już na początku przyszłego roku. Z tym zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące badań trzeźwości wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a te dotyczące pracy zdalnej – zgodnie z poprawką przyjętą w środę na komisji – po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia – mówi Barbara Bartuś, poseł PiS, sejmowy sprawozdawca zmian w k.p.