Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim odwołać się do przepisów kodeksu pracy, w tym zwłaszcza do art. 100, który określa obowiązki pracownicze. Zgodnie z tym przepisem pracownik jest obowiązany w szczególności: