Benefit Systems, dostawca popularnych świadczeń pozapłacowych w Polsce, odnotowała historyczne poziomy sprzedaży kart MultiSport na wszystkich rynkach. Na koniec września br. z kart sportowych korzystało ponad 1 065 tys. użytkowników w Polsce i 379 tys. na rynkach zagranicznych. Spółka kontynuuje działania wspierające sprzedaż kart sportowych na wszystkich rynkach oraz prace nad rozwojem oferty benefitów pozapłacowych w Polsce.

Jak podało Benefit Systems skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale wyniosły 485,4 mln zł i były o 63 proc. wyższe niż w analogicznym okresie w 2021 r, a zysk operacyjny osiągnął poziom 69,1 mln zł. Łącznie, w dotychczasowych trzech kwartałach 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1 346,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 134 proc. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości 138,8 mln zł, a także zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 74,1 mln zł. Lepszy od oczekiwań był również wynik EBITDA, który wzrósł o 18,5 proc. w stosunku kwartał do kwartału i osiągnął 127,1 mln zł. Jak podkreśla Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems: odbudowujemy kondycję spółki w bardzo dobrym tempie, które chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach. I dodaje: Oczekujemy dobrych wyników w czwartym kwartale na wszystkich rynkach, na których działamy oraz satysfakcjonującego zysku operacyjnego za 2022 rok.

Liczba sprzedanych kart sportowych bliska rekordu

W podsumowaniu kwartału Benefit Systems odnotowało historyczne poziomy sprzedaży kart sportowych na wszystkich rynkach. Na koniec trzeciego kwartału firma była blisko osiągniecia celu stawianego na koniec roku w Polsce, czyli 1,1 mln kart MultiSport, a już w listopadzie według szacunków Spółki cel ten został znacząco przekroczony - liczba kart w październiku i listopadzie wzrośnie w Polsce o ok. 94 tys. sztuk do poziomu 1 159 tys., a za granicą łącznie do 420 tys.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w trakcie konferencji Benefit Systems firmie udało się już odbudować rentowność sprzed Covid-19 oraz uzyskać dwucyfrowy wzrost wskaźniki ARPU. To zasługa m.in. przeprowadzonej w trakcie pandemii optymalizacji kosztów i procesów. Przyczyniła się do tego także intensyfikacja sprzedaży i uatrakcyjnienie oferty. – Planujemy utrzymać w Polsce wzrost liczby kart w 2023 roku na poziomach obserwowanych przed pandemią, a na pozostałych rynkach zwiększyć łączną liczbę kart o 100 tys. sztuk. Będziemy także kontynuować prace nad rozwojem platformy kafeteryjnej
MyBenefit oraz ofertą programu MultiLife – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Aktywność fizyczna panaceum na popandemiczną kondycję pracowników

W tegorocznych wynikach Benefit Systems widać brak typowego dla branży efektu sezonowości, czyli spadku aktywności w obiektach sportowych w miesiącach letnich. Tym razem firma zanotowała wzrost zarówno liczby karnetów, jak i kart sportowych. Czynnikiem sprzyjającym aktualnej szybkiej odbudowie biznesu Benefit Systems jest otoczenie rynkowe, w tym relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, a także coraz silniej widoczny w obszarze HR trend większej dbałości o dobrostan pracowników. Nowe potrzeby pracodawców stymulują rynek benefitów i popyt na rozwiązania z zakresu świadczeń pozapłacowych. Zmianie uległo także podejście Polaków do aktywności fizycznej, która coraz częściej traktowana jest jako nieodłączny element dbania o swoje zdrowie, także w kontekście zdrowia psychicznego. Zdaniem przedstawicieli firmy przełożyło się to również na wzrost liczby sprzedawanych karnetów we własnych klubach fitness.

Intensywny rozwój Programu MultiSport na rynkach w Europie

Grupa Benefit Systems działa w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i w Chorwacji, a od niedawna testuje rynek turecki. W trzecim kwartale spółki zagraniczne odnotowały wzrost na poziomie 57 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co przełożyło się na przychody w kwocie 140,2 mln zł. Na wszystkich rynkach zagranicznych na koniec września aktywnych było łącznie 379 tys. kart, z czego blisko połowa w Czechach, które stanowią drugi po Polsce rynek dla Benefit Systems. – Obserwujemy wyjątkowo dobrą dynamikę sprzedaży na rynkach zagranicznych, również na początku czwartego kwartału. Według wstępnych szacunków w październiku i listopadzie liczba kart wzrośnie łącznie o ok. 40 tys. sztuk. Na naszym najmłodszym rynku, który nadal analizujemy, kontynuujemy działania pilotażowe oraz zwiększamy liczbę obiektów partnerskich. Obecnie w naszej sieci partnerskiej mamy ponad 200 klubów w Stambule. Decyzję co do skali naszej obecności w Turcji podejmiemy po zakończeniu roku – dodaje Bartosz Józefiak.

Informacje o spółce Benefit Systems:
Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii czy Chorwacji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem ponad 190 klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada m.in. za sieci Zdrofit czy Total Fitness). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów.
Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych.