Największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłosiły takie branże jak: handel, sprzedaż i bankowość. Ożywienie następuje też w branży budownictwo i nieruchomości

Nie maleje też popyt na inżynierów i specjalistów IT czyli technologii informacyjnych zajmujących się przetwarzaniem danych. W obszarze inżynierii najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do monterów, elektroników, mechaników i specjalistów zajmujących się konstrukcją. Znaczący wzrost liczby ogłoszeń zanotowano też wśród ofert dla projektantów.