Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, ekspert z zakresu prawa pracy
Od 2019 r. jest w kodeksie pracy przepis uprawniający pracowników oraz byłych pracowników do wystąpienia z wnioskiem o wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy zwrot „część dokumentacji” należy wiązać z formalnym podziałem dokumentacji, czyli częściami A, B, C oraz D akt osobowych oraz formalnymi częściami pozostałej dokumentacji pracowniczej, wynikającymi z par. 6 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie). A może część dokumentacji może być dowolnie określona przez pracownika w składanym przez niego wniosku i może on wybrać dowolne dokumenty?
Przypomnijmy, że rozporządzenie określa, jakie dokumenty należy umieścić w danej części akt osobowych. I tak: