Czy pracownik służby bhp powinien przechowywać kopie dokumentów osobowych, takich jak karta instruktażu ogólnego i szkolenia okresowego oraz badania lekarskiego? Czy takie dokumenty wystarczy przechowywać w aktach osobowych?
Pracownik służby bhp nie musi przechowywać kopii dokumentów potwierdzających odbycie przez pracowników szkoleń z dziedziny bhp czy badań profilaktycznych. Istotne jest, aby powyższe dokumenty były przechowywane w aktach osobowych pracownika.