Plan urlopów z jednej strony powinien uwzględniać oczekiwania pracowników, a z drugiej potrzeby pracodawcy, któremu zależy przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości pracy. Plan taki jest zatem kompromisem między stronami. Może być przy tym korygowany zarówno na etapie jego tworzenia, jak i realizacji.
Z definicji stosunku pracy wynika, że obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy dobrowolnie podporządkowanej w uzgodnionym miejscu i czasie pod kierownictwem zatrudniającego, a obowiązkiem pracodawcy zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem.