Czy wydatkując środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w ramach pomocy indywidualnej, możemy wypłacić pracownikowi pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z rachunku bankowego funduszu? Pracownik, który wnioskuje o udzielenie pomocy, nie posiada konta bankowego.
Pracodawca w tej sytuacji może wypłacić pracownikowi pożyczkę na zakup lekarstw z kasy ZFRON w formie gotówkowej.
Reklama
Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy ZFRON. W związku z tym jest obowiązany do:

Reklama
1) prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji,
2) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu,
2a) wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków tego funduszu,
3) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano,
4) przeznaczania co najmniej 15 proc. środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji,
5) przeznaczania co najmniej 10 proc. środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.
Zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy o rehabilitacji środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej. A to oznacza, że w opisanej sytuacji pracodawca może wypłacić pożyczkę pracownikowi w formie gotówkowej.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).