Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się stanowisko TLP do przepisów o wydawaniu dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Pana organizacja mocno krytykuje obecne regulacje w tym zakresie i wzywa resort infrastruktury do ich zmiany, tak by uprościć uznawanie kwalifikacji zawodowych kierowców z zagranicy. Ministerstwo, powołując się na unijne przepisy, odmawia uwzględnienia tych postulatów. Dlaczego?
Bardzo mnie dziwi takie sztywne podejście ministerstwa, bo w branży transportowej mamy poważny niedobór kierowców. Dlatego też polscy przewoźnicy zwrócili uwagę na cudzoziemców, szczególnie Ukraińców i Białorusinów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i chcą pracować dla polskich przedsiębiorców. Niestety na przeszkodzie stoją nasze krajowe przepisy, które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają uznawanie zagranicznych dokumentów potwierdzających ich zgodne z prawem unijnym kwalifikacje jako kierowców zawodowych.