Chętnych do pracy w urzędach brakuje

Kancelaria premiera chce przyciągnąć młode osoby do pracy w administracji rządowej. Po roku został wreszcie wyjęty z szuflady i przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691), który przygotował Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej. Nowelizacja nie jest zbyt duża i sprowadza się do tego, by do pracy w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz innych instytucjach rządowych zgłaszało się więcej ludzi.