Zatrudniony na umowę zlecenie nie otrzyma świadectwa pracy. Taki przywilej przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca może jednak wystąpić z prośbą do pracodawcy o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, który opisuje przebieg zatrudnienia. Wyszczególniony jest w nim okres wykonywania obowiązków pracowniczych, rodzaj wykonywanej pracy, opis stanowiska i obowiązków. Dodatkowo opisuje tryb rozwiązania umowy, a także inne informacje związane z uprawnieniami pracowniczymi oraz do ubezpieczenia społecznego.

Dokument wystawiany jest pracownikom, którzy objęci są ochroną Kodeksu Pracy. Uściślając, chodzi o tych, którzy swoje obowiązki wykonywali na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie podlega pod Kodeks Cywilny. W związku z tym, osoby zatrudnione w takiej formie nie otrzymają świadectwa pracy.

Ważne: Świadectwo pracy przysługuje wszystkim zatrudnionym na umowie o pracę, niezależnie od rodzaju umowy: na czas określony, nieokreślony czy też okres próbny.

Płatny urlop na umowie zleceniu?

Ponadto zleceniobiorcy nie przysługują również inne przywileje pracownika zatrudnionego na etacie. Chodzi tutaj m.in. o płatny urlop oraz minimalne wynagrodzenie. Osoby na etacie mają również łatwiej uzyskać kredyt, gdyż banki zazwyczaj nie biorą pod uwagę dochodu uzyskiwanego na podstawie umów „śmieciowych”.

Wystawienie świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu przy umowie zlecenie, wystawione jest na prośbę zleceniobiorcy. Nie jest ono obowiązkiem pracodawcy, ale może być przydatne szczególnie w urzędach pracy, gdy dana osoba stara się o zasiłek dla bezrobotnych. Takie zaświadczenie zawiera podobne informacje, jak świadectwo pracy.