Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja przedstawiła w nim sytuację dotyczącą spółek X i Y, które są podmiotami powiązanymi i otrzymują subsydia płacowe na pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Od 1 stycznia 2023 r. spółka Y zostanie przejęta przez spółkę X na podstawie art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 231 kodeksu pracy. W konsekwencji spółka Y zostanie rozwiązana, a spółka X przejmie jej wszystkie prawa i obowiązki. Wypłaci też wynagrodzenia za grudzień br. pracownikom spółki Y w styczniu przyszłego roku.
Spółka X ma wątpliwości, czy będzie mogła ubiegać się o dopłaty do pensji podwładnych z przejmowanej firmy i czy będzie musiała wykazać na nich efekt zachęty. Jego występowanie jest bowiem jednym z warunków otrzymywania dofinansowań i co do zasady jest on spełniony, gdy zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika w miesiącu rozpoczęcia przez niego pracy skutkuje wzrostem zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia za wcześniejsze 12 miesięcy.