Powierzenie zarządu nad spółką lub zatrudnianie cudzoziemca do kierownictwa spółki jest stosunkowo popularną praktyką rynkową, zwłaszcza w przypadku spółek działających na rynkach międzynarodowych lub zasilanych zagranicznym kapitałem. Takie rozwiązanie często ma bowiem pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań i perspektyw biznesowych. Decydując się na taki krok, trzeba jednak mieć na uwadze wiele formalności i procedur, z którymi będzie się to wiązało, zwłaszcza że w Polsce często są one czasochłonne. Odpowiednie zaznajomienie z procedurami imigracyjnymi i przygotowanie się do nich powinno jednak pozwolić przejść przez nie bez większych problemów. To, co często umyka osobom odpowiedzialnym za dopełnienie tych formalności, to potencjalna konieczność uzyskania w przypadku cudzoziemca członka zarządu aż dwóch rodzajów zezwoleń (jeżeli będzie on równocześnie powołany do zarządu i zatrudniony w spółce) oraz spełnienie innych wymagań, w tym w szczególności tych dotyczących dokumentacji. Warto zapoznać się z tymi wymaganiami z odpowiednim uprzedzeniem.

Kilka form do wyboru