Obowiązujące dziś przepisy przewidują, że po upływie dziewięciu miesięcy pobytu w Polsce Ukraińcy mogą wystąpić do urzędu wojewódzkiego o specjalne zezwolenie na pobyt stały, tak by trwale zalegalizować obecność w naszym kraju. Ministerstwo chce zmienić te zasady i uprościć legalizację pobytu Ukraińców. Zamierza więc zlikwidować to nowe zezwolenie, zanim tak naprawdę w ogóle zaczęło ono funkcjonować. Nowelizacja przewiduje, że nawet jeśli obywatel Ukrainy nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania zezwolenia na pobyt, dostanie je na rok. Urzędnicy będą więc łagodnie podchodzić do rozpatrywania wniosków uchodźców. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju abolicja dla Ukraińców. Resort musi się jednak spieszyć, by wprowadzić nowe procedury przed 24 listopada. Wtedy - w myśl obecnych przepisów - rozpocznie się termin składania wniosków o zezwolenia na pobyt stały przez Ukraińców.
A co z innymi cudzoziemcami przebywającymi w Polsce?