Od czerwca 2021 roku liczba osób oszczędzających na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosła o 320 tys. i wynosi 2 mln 480 tys. pracowników. Średni poziom partycypacji w programie wynosi obecnie 33,5 proc. W przypadku dużych firm, które dołączyły do PPK jako pierwszejuż 55 proc. pracowników bierze udział w programie PPK. Polski Fundusz Rozwoju i PFR Portal PPK po raz piąty nagrodzili pracodawców z najwyższym udziałem pracowników w PPK.

- Program Pracowniczych Planów Kapitałowych jest bardzo ważny z perspektywy budowania bezpieczeństwa emerytalnego Polaków - przekonywał podczas gali rozdania nagród „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.
Same nagrody po raz piąty powędrowały do podmiotów, które wykazały się największą aktywnością w zachęcaniu swoich pracowników do pozostania w PPK, co poskutkowało wysoką partycypacją w programie.
- Ten cykl spotkań poświęciliśmy właśnie pracodawcom, których chcieliśmy wyróżnić za ich odpowiedzialność, za ich zaangażowanie w to, aby upowszechniać długoterminowe oszczędzanie, gromadzenie środków na koncie emerytalnym wśród pracowników, pomimo tego że wiąże się to z dodatkowym kosztem i wysiłkiem administracyjnym. Cieszymy się, że mamy bardzo wielu pracodawców, którzy fantastycznie zaangażowali się w akcje komunikacyjne programu PPK wśród pracowników - wyjaśniał prezes PFR.
- Nazywam państwa cichymi bohaterami. Ponosicie państwo koszty związane z wdrożeniem PPK, a potem koszt związany z wpłatami. Natomiast wierzę, że wspólnie - w tym gronie - traktujemy ten program jako długoterminową inwestycję w pracowników - zwrócił się do nagrodzonych Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
Wyróżnionych w konkursie zostało już 54 pracodawców. Średnia partycypacja w PPK wśród nagrodzonych to ok. 65-70 proc. W niektórych podmiotach przekroczyła ona jednak 85 proc.
Podczas V edycji gali „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” wyróżniono: Aplikacje Krytyczne, BAŁTYKGAZ, Blachotrapez, CH2M Polska Services (przedstawiciela marki Jacobs Polska), DTiQ Poland, Elavon Financial Services, Funk International Polska, Gastromall Group, Grupę RMF, Hurt-Detal Artykuły Budowlano-Przemysłowe Marlena Hajduk, Intermal Opakowania spółka jawna Marcin Malewski, Ewelina Malewska, MODEL-ART, Pocztę Polską Dystrybucja , Sk Hynix Nand Product Solutions Poland (przedstawiciela marki Solidigm), Smartwings Poland, Toyota Central Europe oraz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

Efekt średniej ceny

W oszczędzaniu na cele emerytalne liczy się długi termin. - Nie mamy w ostatnich trzech latach zbyt dużo szczęścia, jeśli chodzi o otoczenie gospodarcze. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to okres, kiedy przechodzimy przez potężne turbulencje, jeżeli chodzi o rynki finansowe - spowodowane pandemią, a w tej chwili wojną. Inflacja, wyższe stopy procentowe, przeceny na rynkach akcji. To wszystko wyzwania o charakterze długoterminowym. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych jest skonstruowany w sposób korzystny dla jego uczestników również w kontekście obecnych wydarzeń w gospodarce - ocenił podczas swojego wystąpienia Paweł Borys.
Pracownicze Plany Kapitałowe są korzystnym rozwiązaniem na trudne czasy, ponieważ oparto je na funduszach zdefiniowanej daty. Oznacza to, że profil inwestowania dopasowany jest do wieku osób, które oszczędzają. Polityka inwestowania w przypadku młodych osób jest bardziej agresywna, zaś tych, którym bliżej do emerytury - ma charakter konserwatywny.
Druga istotna z punktu widzenia prezesa PFR zaleta Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy tego, że przy olbrzymiej zmienności na rynkach finansowych program gwarantuje regularne oszczędzanie, które daje efekt tzw. średniej ceny. - Mamy do czynienia z regularnymi comiesięcznymi wpłatami. Cena nabywania jednostek tych funduszy, a co za tym idzie różnego rodzaju aktywów - czy to są obligacje, czy też akcje polskie lub zagraniczne - się uśrednia - tłumaczył Paweł Borys.
- Obecne przeceny, które mają miejsce na rynkach akcji i obligacji, traktuję jako pewnego rodzaju okazję inwestycyjną do tego, że uczestnicy PPK mogą inwestować po niższych wycenach, a świat ewidentnie wraca do wyższych stóp zwrotu po dwunastoletnim okresie praktycznie zerowych stóp procentowych - uzupełnił prezes PFR.
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
Jego zdaniem, pomimo tego, że w tej chwili mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynkach finansowych, to jeśli spojrzeć w perspektywie długoterminowej, stopy zwrotu będą odzwierciedlać to, że środki zgromadzone w PPK, są inwestowane po znacznie lepszych wycenach aktywów.
Prezes PFR podkreślił, że uczestnictwo w PPK wiąże się z istotnymi korzyściami dla pracownika. - Każda prywatna, zainwestowana z pensji netto złotówka spotyka się ze złotówką ze strony pracodawcy i z dopłatami od państwa, a inwestowanie jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, co czyni PPK bardzo atrakcyjnym sposobem gromadzenia oszczędności na cele emerytalne w długim terminie - przypomniał.
Wskazał też, że Polacy przekonują się do PPK. - Patrząc na inne oferty inwestowania swoich oszczędności, trudno wyobrazić sobie w tej chwili bardziej korzystną ofertę - zauważył Paweł Borys.

Prawie 2,5 mln pracowników w PPK

Od czerwca 2021 roku liczba pracowników, którzy uczestniczą w Pracowniczych Planach Kapitałowych wzrosła o 320 tys. Tym samym łączna liczba osób partycypujących w programie zbliżyła się do dwóch i pół miliona (2,48 mln).
Jak zauważył wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, liczba osób oszczędzających w PPK sukcesywnie rośnie. - Mówimy teraz o partycypacji sięgającej 33,5 proc., natomiast w największych firmach, które dołączyły do programu jako pierwsze, ta partycypacja przekroczyła już 55 proc. Czyli im dłużej działa ten program w danej firmie, im większa jest ta firma, tym ta partycypacja jest wyższa - zauważył.
Przed 2019 rokiem, a więc przed wdrożeniem programu PPK, na emeryturę dodatkowo - w ramach IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) - oszczędzało ok. 900 tys. Polaków. - Po wejściu w życie ustawy o PPK, mówimy w tym momencie o tym, że w Polsce aktywnie na przyszłą emeryturę oszczędza długoterminowo już 4 mln ludzi. Zmiana jest zasadnicza. W tym momencie możemy już mówić o dość masowym oszczędzaniu dodatkowym - wskazał Bartosz Marczuk.
Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z resortem rozwoju przygotowuje obecnie przegląd ustawy emerytalnej, który powinien trafić do członków Rady Ministrów do końca tego roku. - Będzie to również okazja do tego, żeby rozmawiać o PPK i pokazać, jak ono się rozwija.
Nie mniej istotnym punktem na mapie drogowej Pracowniczych Planów Kapitałowych jest przewidziany na przyszły rok autozapis. Oznacza on, że pracownicy w wieku 18-55 lat, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK, zostaną automatycznie zapisani do programu przez swoich pracodawców. -Do końca lutego pracodawcy będą informować pracowników, o tym, że autozapis się odbędzie. Marzec to czas decyzji pracowników na temat tego, czy zostają w PPK, czy też nie - tłumaczył wiceprezes PFR.
Spółka PFR Portal PPK realizuje szkolenia dla pracodawców dotyczące uczestnictwa w programie. W planach jest również kampania informacyjna związana z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Jedna aplikacja emerytalna

Z myślą o budowaniu świadomości ekonomicznej planowane jest uruchomienie centralnej informacji emerytalnej.- Polacy w jednym miejscu w mObywatelu znajdą wszystkie informacje związane z wszystkimi kontami i wszystkimi swoimi pieniędzmi na przyszłą emeryturę. To jest potrzeba Polaków. Z naszego badania wynika, że Polacy czują się czasami dość zagubieni w tych produktach i w związku z tym w jednym miejscu będą mogli zobaczyć wszystkie swoje rachunki emerytalne - objaśniał Bartosz Marczuk.
- Dziś już każdy z nas może zobaczyć, ile oszczędności zgromadził w PPK na portalu Moje PPK. (…) Warto zalogować się przez węzeł krajowy i zobaczyć, ile tych pieniędzy mamy - zachęcał z kolei Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Dodał też że, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, liczba oszczędzających w PPK sukcesywnie wzrasta.
Partner
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe
ikona lupy />
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mojeppk.pl / nieznane