Średnie pensje księgowych w Polsce wynoszą 5-7 tys. zł netto. 60 proc. ankietowanych uważa, że ich wynagrodzenie jest zbyt niskie. – wynika z badania firmy inFakt. Większość badanych chce też przywrócenia certyfikatów księgowych, potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Ile zarabiają księgowi?

Celem badania firmy inFakt, w którym wzięło udział 517 księgowych z całej Polski, było pokazanie realiów ich pracy: zarobków, podstawowych problemów oraz kwestii związanych z potrzebą regulacji rynku usług księgowych.

Jak wynika z raportu, blisko połowa księgowych w Polsce (47 proc.) zarabia między 5 tys. zł a 7 tys. zł netto. Mimo iż mężczyzn w tym zawodzie jest mniej i mają zwykle mniejsze doświadczenie zawodowe od kobiet, to średnio otrzymują wyższe wynagrodzenie. Więcej niż 6 tys. zł netto zarabia 50 proc. mężczyzn i 33 proc. kobiet. Z kolei wynagrodzenie ponad 7 tys. zł netto osiąga 26 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet.

60 proc. ankietowanych skarży się też, że ich wynagrodzenie jest nieadekwatnie niskie w stosunku do wymagań oraz zajmowanej w firmie pozycji. Według Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt, największym wyzwaniem są częste zmiany przepisów podatkowych, które nakładają na księgowych liczne nowe obowiązki. Przykładem może być wprowadzony na początku 2022 r. wymóg podwójnego przeliczania wynagrodzeń według zasad z 2021 r. i z 2022 r. Przepisy ustawy o PIT zmieniły się następnie 1 lipca 2022 r., co nałożyło na tę grupę zawodową kolejne obowiązki.

Ekspert dodaje, że efektem tak częstych zmian i wprowadzania nowych wymagań jest wzrost cen usług księgowych – średnio o 10 proc.

Niskie wynagrodzenie, zmęczenie i stres

Jednak ankietowani skarżą się nie tylko na zbyt niskie wynagrodzenie, ale też na towarzyszące ich pracy zmęczenie (52 proc.) i stres (49 proc.).

Z badania wynika również, że lepszą sytuację finansową mają księgowi prowadzące własne firmy. Większość osób zarabiających ponad 8 tys. zł – 84 proc. – prowadzi własną działalność gospodarczą. Natomiast osoby o najniższych zarobkach (poniżej 5 tys. zł netto) pracują zwykle na podstawie umowy o pracę (76 proc.).

Wynagrodzenie księgowych rośnie wraz ze stażem

Ankieta pokazuje też, że wynagrodzenie rośnie wraz ze stażem. 40 proc. osób rozpoczynających karierę zawodową otrzymuje mniej niż 3 tys. zł netto miesięcznie. Zarobki powyżej 5 tys. zł netto osiąga się zwykle po 3 latach pracy w zawodzie.

Badanie inFakt dotyczyło również kwestii regulacji zawodu. Większość ankietowanych opowiedziało się za przywróceniem certyfikatu księgowego. Przypomnijmy, że do 2014 r. można było go uzyskać na dwa sposoby – dzięki przebytej praktyce zawodowej lub zdobytemu wykształceniu oraz po zdaniu egzaminu Ministerstwa Finansów. Obecnie wymogi te zostały zniesione. Biuro rachunkowe może założyć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana w zakresie określonych przestępstw, która zawrze umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Jednak osoby posiadające certyfikaty księgowe MF mogą się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Według Dominiki Zuber, menedżerki Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, mimo iż certyfikat nie jest zerojedynkowym wyznacznikiem posiadanych kwalifikacji, to nadal ma duże znaczenie na rynku usług księgowych. Z badania wynika, posługuje się nim ponad 70 proc. ankietowanych. 58 proc. uważa, że certyfikowany księgowy powinien nadal potwierdzać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Jak podkreśla Piotr Juszczyk, prawidłowe księgowanie operacji gospodarczych ma fundamentalne znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz interesu fiskalnego państwa.

-W pełni uzasadniony jest więc postulat przywrócenia regulacji rynku usług księgowych, a więc certyfikatów – mówi Piotr Juszczyk.

W badaniu zrealizowany przez SW Research na zlecenie firmy inFakt wzięło udział 517 księgowych z całej Polski. Zostało przeprowadzone metodami wywiadów online (CAWI) i telefonicznych (CATI) w dniach 25 lipca - 2 sierpnia 2022 r.