Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę w sprawie o zwrot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. W trakcie postępowania prowadzonego u jednego z pracodawców Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił, że dwóm osobom wypłacił on pensje na podane przez nich konto DPS, który jest ich aktualnym miejscem zamieszkania. Fundusz stwierdził, że naruszony został art. 26a ust. 11 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), i wydał decyzję nakazującą oddanie subsydiów płacowych. Zgodnie z tym przepisem miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie niepełnoprawnego pracownika nie zostało przekazane na jego rachunek albo na jego adres zamieszkania.
Pracodawca odwołał się od tej decyzji do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, jednak ten utrzymał ją w mocy. Przyznał, że wprawdzie w wyjątkowych przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, pensja może być przekazana na rachunek innej osoby (taka informacja została opublikowana na stronie PFRON, gdy wspomniany przepis wszedł w życie), ale okoliczności sprawy, w tym fakt, że niepełnosprawni pracownicy samodzielnie podpisali umowy o pracę, dowodzą, że nie jest to taki przypadek.