Państwowa Inspekcja Pracy od początku funkcjonowania PPK, tj. od drugiej połowy 2019 r., kontroluje pracodawców, czy realizują obowiązki nałożone na nich przez ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: ustawa o PPK). Dotychczas jednak nie traktowała firm zbyt surowo, a jednym z powodów było to, że do czerwca tego roku uprawnienia PIP były ograniczone. Miała ona bowiem możliwość kontrolowania pracodawców na podstawie art. 106 i 107 ustawy o PPK. Pierwszy z nich dotyczył nieterminowego utworzenia PPK (niezawarcie w terminie umowy o zarządzanie PPK), a drugi obejmował wykroczenia administracyjne, takie jak nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK czy nieterminowe dokonywanie wpłat do PPK.